SGK Hizmet Dökümü

E-SGM HİZMET SORGULAMA EKRANI İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKE TIKLAYINIZ

SGK Hizmet Dökümü sorgulama işlemleri için buraya tıklayınız.

4a hizmet dökümü sorgulama işlemi için yukarıdaki giriş butonunu kullanabilirsiniz

Açılan sayfada tc kimlik numaranız ve nufüs bilgilerinizi yazarak giriş yapmanız gerekiyor.

Daha sonra ise SGK hizmet dökümü sorgulama ekranı önünüze çıkmakta

Kimler Re'sen Emekli Edilebilir?

Mesaj : Belediye başkanı 657 ye tabi devlet memurunu 65 yaşını doldurmadan re'sen emekli edebilir mi. Edebilirse gerekçesinin tarafıma bildirilmesini arz ederim. teşekkür ederim.

Değerli okurumuz; "5434 sayılı Kanunun "emekli olunacak halleri" düzenleyen 39. maddesinin (b) fıkrasında; seçilmiş belediye reisleri ve vilayetlerin daimi komisyon azaları hariç olmak üzere, 30 hizmet yılını tamamlamış olanların kurumlarınca lüzum görüldüğünde yaş kaydı aranmaksızın re'sen emekli edilebile­ceği belirtilmiştir. Kadın ve erkekler aynı şartlara tabidirler. Bu durumda, re'sen emekliye sevk edilenlerin 61 yaşlarını doldurmamış olmaları halinde; kendilerine toptan ödeme yapılmayıp, 61 yaşlarını doldurduktan sonra açıkta iken yapacakları istinaden haklarında aylık bağlama işlemi yapılacaktır.

Raporu olan tüp bebek için ilaç parası ödenir mi?

Tüp bebekte deneme sayısını geçen yıl üçe çıkaran SGK, şartları sağlayan ve raporu olan sigortalılardan ilaç farkı da almıyor. Türkiye'de tüp bebek sayısı artarken, SGK'nın bu tedavi için belirlediği bedel ise 1.200 lira.

SGK tüp bebekte bir yılı aşkın bir süredir üçüncü denemeyi de karşılıyor. Eylül 2014’te yapılan değişiklikle SGK tüp bebekte karşıladığı deneme sayısını üçe çıkarmıştı. Ancak tüp bebek tedavisinde SGK’nın tedavi masraflarını karşılaması için bazı şartlar bulunuyor. Bu şartları sağlayan çiftlerin tedavileri SGK tarafından karşılanıyor. Sigortalılar yalnızca katkı payı ödeyerek tüp bebek tedavisinden faydalanabiliyor, bununla beraber raporu olan sigortalılar ilaç için de fark ödemiyor.

40 yaşın altında olmalı

Eşi Bağ-Kur’lu Olan Devlet Memurunun Aile Yardımı Kesilir Mi?

657 Sayılı Kanuna tabi çalışan ve eşi çalışmayan devlet memurlarının en büyük güvencelerinden biri eş yardımı ödeneğidir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 202. Maddesine göre eş yardımı memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan ve ya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 2.134 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenmektedir.

Eş için aile yardımı ödeneği evlilik tarihini takip eden ay başından itibaren devlet memurlarına maaşı ile birlikte ödenmektedir.

Eş için ödenen aile yardımının kesileceği haller nelerdir?

657 sayılı Kanunun 206 ncı maddesine göre aşağıdaki hallerin gerçekleşmesi halinde aile yardımı ödeneği kesilmektedir:

Seyyanen zamdan kimler faydalanacak?

2016’da 100 TL Zammı Hangi Emekli Alacak? 1 Kasım 2015 seçimler öncesinde AK Parti vaatleri arasında emeklilerine 2016 yılı için 1200 lira verilmesi yer almıştır.

Emeklilerimizden gelen mailler konu hakkında tereddüt olduğunu göstermiştir. Bu nedenle Aralık ayı içinde yapılması planlanan düzenleme ile 100 lira seyyanen zammın nasıl olacağı, geçmiş yıllarda yapılan düzenlemeler ışığında açıklanmıştır.

1)Seyyanen zamdan kimler faydalanacak?

Seyyanen zamdan SSK ve Bağ-Kur emeklileri yararlanacak. SSK tarım emeklisi olanlar ile Bağ-Kur tarım emeklisi olanlar da bu kapsamda seyyanen zam alabilecek.

2)Emekli Sandığı emeklileri seyyanen zam alabilecek mi?

4/B'lilerin ek ödemelerinden kesilen sigorta primleri iade edilecek mi?

4/B'lilerin ek ödemelerinden kesilen sigorta primlerinin iade edilmesine karar verildi.

4/B'lilerin ek ödemelerinden 2011 yılından önce kesilen sigorta primlerinin iadesi için açılan dava sonrası, Şanlıurfa 1. İş Mahkemesi 3.495,06 TL'nin faiziyle geri ödenmesine karar verdi. Karar, Yargıtay 21. Hukuk Dairesi tarafından da onandı.

Geçmiş Yıllardaki Gün Boşluklarını Ödeyerek Emekli Olunuyor mu?

Mesaj : İyi çalışmalar. annem 1988 yılından 1 aylık bir sigorta girişi var.kendisi 1960 doğumlu. bu zamana kadar olan sigorta primini toplu ödeyerek emekli olma şansı varmı. varsa yapmamız gerekenler hakkında bilgi verirmisiniz. ilginiz için şimdiden teşekkür ederim

Değerli takipçimiz; Mevcut yasal düzenlemede geçmiş yıllardaki gün boşluklarının toplu olarak ödenmesi yönünde bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak hemen hemen her gün, prim günü eksik olanlar için toplu ödeme yaparak emeklilik (borçlanma) imkanı tanınacağı konusu basında haberler duymaktayız. Fakat bir yasa tasarısı ya da taslağı henüz oluşturulmamıştır.

Sağlık çalışanlarının erken emekliliği için komisyon kurulacak!

SGK bünyesinde oluşturulacak komisyon yaptıkları işe göre hangi sağlık çalışanlarının ne kadar yıpranma hakkı alabileceklerini belirleyecek.

Sağlık sektöründeki çalışanların erken emekli olabilmesi için kimlerin yıpranma hakkından yararlanacağını belirlemek üzere Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) bir komisyon oluşturulacak. Komisyon, yaptıkları işe göre hangi sağlık çalışanlarının ne kadar yıpranma hakkı alabileceklerini belirleyecek. Kamu kurumlarında, memur veya sözleşmeli personelin yapması gereken işlerde ‘sürekli işçi’ kadrosunda çalıştırılan, aralarında mühendislerin de bulunduğu personel, memur kadrosuna geçirilecek.

Almanya’da Çalışanların Sosyal Güvenlik Hakları Nelerdir Ve Nasıl Sağlanır?

Almanya’ya işgücü amacıyla giden vatandaşlarımıza ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kimselere, Almanya’da sosyal güvenceye kavuşturulmaları ve Almanya’da kazandıkları sosyal güvenlik hakların, Türkiye’de bulundukları sırada da yararlanmaları, 01.11.1965 tarihinde yürürlüğe giren, Türkiye Almanya Sosyal Güvenlik sözleşmesi ile sağlanmıştır.

MEVZUAT KAPSAMI

Almanya’da çalışan vatandaşlarımıza, Kısa Vadeli Sigorta kollarından İş Kazası, Meslek Hastalığı, Hastalık ve Analık sigortalarından sağlık ve para yardımlarının yapılmasını kapsamakta olup, Uzun Vadeli Sigorta kollarından ise Malullük, Yaşlılık ve Ölüm sigortalarının sağladığı (gelir/aylık) sosyal güvenlik haklarından, Türkiye’de ve Almanya’da yararlanmalarına imkân tanınmıştır.

İşe girişim ne zaman görünür?

Bu yazımızda 4/a eski adıyla SSK kapsamında sigortalı çalışmaya başlayanların sigortalarının ne zaman başlayacağı ve sigortalı işe giriş bildirgelerinin ne zaman ve nasıl verileceği ile ilgili tüm bilgileri bulabilirsiniz.

1-4/a’lıların eski adıyla SSK’lıların sigortalılığı ne zaman başlar?

5510 Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanların sigortalılıkları, çalışmaya, mesleki eğitime, staja veya kursa başladıkları tarihten itibaren başlar.

2-Kimlerin işe başlamadan önce bildirilme zorunluluğu vardır?

5510 Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında hizmet akdine tabi sigortalı sayılanlar, çalışmaya, mesleki eğitime veya staja başladıkları tarihten en geç bir gün önce “Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi” ile işverenleri tarafından elektronik ortamda bildirilmek zorundadır.

TOKİ'den 15 soruda emekliler için konut rehberi

Emekliler nasıl ev sahibi olacak? 81 ilde emekli ve dar gelirlilere yönelik proje başlattıklarını söyleyen TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan "Hedefimiz emeklilere ikinci baharı yaşatmak" dedi.

Milletvekili ve bakanların emekli maaşları nasıl hesaplanır?

5510 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinde; Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Başbakan, bakanlar ve Milletvekillerine emekli maaşının nasıl bağlanacağı detaylı bir şekilde izah edilmiştir. Buna göre bağlanacak emekli maaşı hesabı şu şekilde yapılmaktadır;

2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Cumhurbaşkanına verilecek yıllık ödenek 525.000 TL olarak belirlenmiştir. 2015 yılı için belirlenen Cumhurbaşkanı aylık ödeneği ise: 525.000 ÷ 12 = 43.750 TL'dir. Buna göre Cumhurbaşkanının emekli aylığı: 43.750 x % 40 = 17.500 TL'dir.

TBMM Başkanı ve Başbakanın emekli aylığı ise Cumhurbaşkanı emekli aylığının % 75'idir. Buna göre Başbakana ödenecek emekli aylığı; 17.500 x % 75 = 13.125 TL'dir. Milletvekili emekli maaşı ise; Cumhurbaşkanının emekli aylığının % 45'idir. Bu tutar ise 17.500 x % 45 = 7.875 TL'dir.

Kanser hastalarında üreme sağlığı korunabilir mi?

Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Uncu: - "Herhangi bir şekilde genç yaşta kemoterapi alacak hastalarda, üreme ile ilgili bir şeylerin yapılabileceğini bilmek ve bir hekimle konuşmak gerekiyor"

Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gürkan Uncu, "Herhangi bir şekilde genç yaşta kemoterapi alacak hastalarda, üreme ile ilgili bir şeylerin yapılabileceğini bilmek ve bir hekimle konuşmak gerekiyor" dedi.

Uncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle erken yaşlardaki bazı kanser hastalarının gördükleri tedaviler neticesinde yumurtalık kapasitelerinin azaldığını söyledi.

İş kazası nedeniyle bağlanan gelir sigortalı çalışmayla kesilir mi?

Soru: 2010’da iş kazası sonucu sol gözümü kaybettim mahkemelerim devam ediyor. Ayda 400 lira aylık alıyorum. Sigortalı bir işe girdiğimde malul aylığım kesilir mi? Mahkemeler bittiğinde aylığım yükselir mi? 3600 gün prim yatırsam normal emekli olabilir miyim?

Cevap: Almakta olduğunuz malul aylığı değil. İş kazası sonucu kısa vadeli sigorta kollarından bağlanan ‘sürekli iş göremezlik geliri’dir. Sigortalı bir işe girdiğinizde bağlanan gelir kesilmez. Almaya devam edersiniz. İleride emekli olduğunuzda bağlanacak emekli aylığı ile almakta olduğunuz sürekli iş görmezlik gelirinden yüksek olanının tamamını, düşük olanın yarısını alacaksınız.

Sigortalılık öncesi doğumlar için borçlanma yapılabilir mi?

Eşim 16 Eylül 1964 doğumlu. 2003 yılında kendi işyerinden dolayı sigorta ödemeye başladı. Son dört yıldır da SSK?dan prim ödemeye devam etmekteyiz. Çalışma yaşamından önce iki doğum yaptı. Kadınların her çocuk için 720 gün borçlanma hakları olduğunu 30 Ekim 2015 tarihli Sözcü gazetesindeki yazınızdan okudum. Kadınların doğum borçlanma şartları nedir? Hikmet Demir

Mevcut yasal düzenlemeye göre doğum borçlanması, kadın sigortalının ilk defa sigortalı olduğu tarihten sonra doğan çocukları için yapılabiliyor. Çocuklarınızın doğumları, eşinizin ilk defa sigortalı olduğu tarihten önce olduğundan, eşiniz şimdilik doğum borçlanması yapamaz.

Doğum borçlanmasıyla erken emekli olabilir miyim?

İçeriği paylaş